Ренаиссанце Арт

Леонардо да Винци | Де 'рифлесси | Траттато делла питтура - Парте куинта


Траттато делла питтура * - Парте куинта


 • 769. Делл'омбра интерпоста инфра луме инциденте е луме рифлессо.
Л'омбра цхе с'интерпоне инфра ил луме инциденте ед луме рифлессо сара ди гранде осцурита е си димострера пиу осцура цх'есса нон е, пер цауса дел парагоне дел луме инциденте цхе цон есса цонфина.
 • 770. Дове ил рифлессо дев'ессере пиу осцуро.
И луме с'иллумина ил цорпо рп, е 'фара л'омбра примитива пиу цхиара ди сопра, инверсо ил луме, цхе ди сотто дов'ессо цорпо и поса сопра ил пиано, пер ла куарта ди куесто цхе дице: ла суперфицие ди огни цорпо партеципа дел цолоре дел суо обиетто; адункуе л'омбра дериватива, ла куале и стампа сопра ил павименто нел сито мп, рисалта нелла парте дел цорпо омбросо оп, ед ил луме деривативо, цхе цинге тале омбра, циое мн, рисалта ин ор, е куеста е ла цауса цхе семпре тали цорпи омброси не ханно маи ил рифлессо луминосо не 'цонфини цхе ха ил цорпо омбросо цол суо павименто.
 • 771. Перцхе и рифлесси поцо о ниенте си ведоно не 'луми универсали.
И рифлесси де 'цорпи омброси поцо о ниенте си ведоно не' луми универсали; Научите нас да вам пружимо универзалну циркусу која ће вам омогућити да се бавите овим проблемом, као што је то случај, као што је то случај, као што су: цоме се ил цорпо а фоссе илуминато дал суо емисферо гцд ед омбрато далла терра гфд; куи ла суперфицие ди тал цорпо и илумината ед омбрата далл'ариа делла терра цхе гли ста пер обиетто, е танто пиу о мено иллумината ед омбрата, сецондо цхе пиу о мено ута ведута да маггиор сомма ди луминосо о ди сцуро; долазим из села, нел пунто к ессере ведуто да тутта ла парте делл'емисферо хци, а не ведуто да нессуна парте делл'осцурита делла терра.Адункуе сегуита, к ессере пиу иллуминато цхе а дове соло веде ла парте делл'емисферо цд, е тале иллуминазионе е цорретта далл'осцурита делла терра, ла куале тутта веде ед ведуда дал пунто а, цом'е провато ин проспеттива; е се нои ворремо дире дал пунто б, нои троверемо куелло ессере мено иллуминато цхе ил пунто а, цонциоссиацхе ессо б веде ла мета делл'емисферо цхе ведева а, циое веде тутто цд, ед ил б веде соламенте ед цх'е ла мета дел цд, е веде тутта ла осцурита делла терра цхе ведева а, циое ла терра рд, е ви си аггиунге ла парте рф цх'е пиу осцура, перцхе ин есса манца ил луме делл'емисферо ец, ил куале нон манца алла терра рд. Адункуе по тале рагионе куесто цорпо не пу а авере рифлессо, перцхе ил рифлессо дел луме и допо л'омбра принципале де 'цорпи; Када је главни принципијелно име и презиме довео до корпорације у клавиру, онда је то било у приватном власништву.
 • 772. Дођите и почните да радите.
Генераси ил рифлессо не 'цорпи илуминати даи луми универсали, куандо уна парте дел цорпо илуминато рифлетте ил суо маггиор луме ин куел луого дове веде минор парте дел медесимо луме; цоме, ведендо ил циело еф нел луого д, е ан маггиор парте дел медесимо циело веда к, аллора ил луме деривативо к рифлеттера ин д; ма ди куесто си фара дистинто траттато ал суо луого депутато.
 • 773. Куали луми фацциано пиу нота е спедита ла фигура де 'мусцоли.
Де 'луми цхе деббон даре вера нотизиа делла фигура де' мусцоли, гли универсали нон соно буони, ма и партицолари соно перфетти, е танто пиу куанто есси луми саранно ди минор фигура; Када је реч о разноврсној понуди, она ће се одвијати у линији по густини, ићи ће се у ваздух, док ће се фермо пробати, што ће значити да је деликатан и да се ради о римерењу рибе, као и по сродној марки.
 • 774. Дођи и пусти ме да видиш.
Ако сте заинтересовани за корпорацију која ће вам помоћи, молим вас да се ослоните на неку колор, а онда ћете је прочитати у деловима који ће вам помоћи.
Се ведраи уна донна вестита ди бианцо у уна цампагна, ил цолоре ди куелла парте ди леи цхе сара ведута дал соле сара цхиаро ин модо, цхе дара ин парте, цоме ил соле, ноиа алла виста; е куелла парте цхе сара ведута далл'ариа луминоса пер и рагги дел соле тессути е пенетрати инфра есса, перцхе л'ариа ин се аззурра, ла парте делла донна виста да детт'ариа парра пендере ин аззурро; се нелл суперфицие делла терра вицина саранно прати, е ла ла донна си трови инфра ун прато иллуминато дал сам ед есо соле, ведраи ту ле парти ди ессе пиегхе, цхе поссоно есер висте дал прато, тингерси за рагги рифлесси нел цолоре ди есо прато; е цоси си ва трасмутандо неи цолори де 'луминоси е нон луминоси обиетти вицини. У ту сврху ћете моћи да проучите димензије, али ће вам се свидети парфеми који ће вас обогатити и обогатити, као што је то што не раде и не могу се бавити пијеском, голубом и пијеском.
 • 775. Делл'оццхио цхе ста ал цхиаро е веде ил луого осцуро.
Нелло сцуро нессун цолоре сецондо е делла медесима цхиарезза цхе ил примо, анцорацхе ин се сиено симили. Проваси пер куарта ди куесто дове коцке: ла суперфицие ди куел цорпо си тингера пиу дел меззо траспаренте интерпосто инфра л'оццхио ед есо цорпо, дел куале меззо интерпосто сара ди маггиоре гроссезза.
Адункуе риман цонцлусо цхе ил цолоре сецондо, посто у меззо ди траспаренте осцуро, авра пиу осцурита интерпоста инфра се е л'оццхио, цхе ил цолор примо, ил куале си трова пиу вицино ал медесимо оццхио; То је пропорција која осцурује а осцурита ди еси цолори, куал сара да куантита а куантита дел меззо осцуро цхе ди се ли тинге.
 • 776. Делл'оццхио цхе веде ле цосе у луого цхиаро.
Нелл'ариа иллумината нессун цолоре сецондо сара осцуро цоме ил медесимо цолоре цх'е пиу вицино. Проваси пер л'антецеденте, перцхе пиу гроссезза делла цхиарезза делл'ариа рестаурацион интерпоста инфра л'оццхио е ил сецондо цолоре, цхе инфра л'оццхио е ил цолор примо; е по цонсегуенза ла пропорзионе делле вариета ди тали цолори сара симиле все пропорзиони ди ессе куантита ди арие интерпосте инфра л'оццхио е и детти цолори.
 • 777. Делле омбре е луми делле цитта.
Куандо ил соле е алл'ориенте, е л'оццхио ста сопра ил меззо ди уна цитта, есо оццхио ведра ла парте меридионале ди еса цитта авер и тетти меззо омброси е меззо луминоси, е цоси ла сеттентрионале; ла ориентале сара тутта омброса, е ла оццидентале сара тутта луминоса.
 • 778. Делл'иллуминазионе делле парти инфиме де 'цорпи инсиеме ристретти, цоме гли уомини ин баттаглиа.
Ле парти дегли уомини е цавалли у баттаглиа траваглианти саранно танто пиу осцуре, куанто ессе саранно пиу вицине алла терра цхе ли состиене; Ово је задатак да прочитате шта је потребно да бисте могли да проверите да ли сте сигурни, да ли желите да будете сигурни, да ли сте сигурни да желите да будете искусни; е потрага за насом снабдијевање с партнером, која се односи на то да се упознају са мањим дијелом дијалекта, као што је то случај; ед и павименти дел медесимо цолоре, цхе ханно ле гамбе де 'предетти уомини е цавалли, саранно пиур иллуминати инфра анголи егуали цхе ле алтре предетте гамбе.
 • 779. Дел луме партицоларе.
Ил луме партицоларе и цауса ди дар миглиор рилиево аи цорпи омброси, цхе л'универсале, долазе ци мостра ил парагоне ди уна парте ди цампагна иллумината дал соле, ед уна омбрата дал нуволо, цхе соло си иллумина дел луме универсале делл'ариа.