Реалист Артист

Михаиличенко Сергеј Викторович, 1970


Михајличенко Сергеј Викторович / Михајличенко Сергеј Викторович је украјински сликар, рођен у Ташкенту. Дипломирао је на републиканском Ташкенту КСИ. Студирао је код М. Димова, 1990. Неко вријеме је радио у Италији. Од 1996. живи и ради у Суми. Његови радови су у бројним приватним колекцијама у Украјини, Русији, Италији, Њемачкој, Јапану и Великој Британији.