Булгариан Артист

Румен Николов Димитров, 1975. | Сажетак Фигуративни сликар


Бугарски сликар Румен Николов Димитров рођен је у Дездеу. Од 2002. живе у Шпанији.