Цубан Артист

Алеки Торрес, 1976

Кубански сликар Алеки Торрес ствара дјела која обухваћају креативне моћи свемира, као и проблеме с којима се суочава. Он се бори са начином изражавања утицаја прошлости, могућности будућности и одговорности садашњости. Торрес ствара ткане платне који овјековљују утјецајне фигуре и амблеме прошлости и садашњости.

Опширније