Италиан Артист

Аддио а Гиулиано Гемма!

Рома, 1 октомври 2013 - Великобританиа Гиулиано Гемма вместе в сърцето на възрастно върху Рома. Уживајте у томе што сте ушли у предњи полигон и бордо на аутопуту Церветери, и то је све у свему што се догодило у Цивитавеццхиа и било је прилично повољно. Гли алтри дуе ферити, пиу лиеви, соно ун уомо цон суо фиглио [Анса].

Опширније