Италиан Артист

Алек Бертаина, 1963 | Венице паинтинг

"Можда су моје небо и моје море уједињени, као и наше постојање, између транспорта према природи и одласка из њега и они ће третирати ове ране" - Алек Бертаина Алек Бертаина је италијански сликар, рођен у Торину. Живи и ради у Кунеу, у северозападној Италији. - "Ја сам сликар аутодидакта. Пошто сам био дете цртеж ми је био примарни канал изражавања, сећам се да сам у школи уживао цртати слике из несхватљивог писања које су направили моји колеге.

Опширније