Покрет за импресионизам

Јуди Древ, 1951

Јуди Древ је аустралијски сликар. За биографске записе и фигуративне радове о Древу види: Јуди Древ, 1951 ~ Фигуративни сликар

Опширније